– Kredsene

 Landsforeningen er opdelt i 6 kredse. Her uddannes lokalforeningens trænere og dommere.

I kredsene afholdes der kredskonkurrencer, hvor hunde fra alle kredsens lokalforeninger kan deltage.

se yderligere oplysninger om de enkelte kredse på “http://www.dch-danmark.dk/kredsene.htm