– Hvad er DcH?

215833_1931475163048_661898_n
Landsforeningen er det styrende organ i DcH.

Landsforeningen varetager bl.a. uddannelsen af hundekonsulenter og fastlægger de overordnede retningslinier for uddannelsen af instruktører. Endvidere udgives der et medlemsblad, DcH Bladet, der distribueres til alle medlemmer.

Alle der træner hund i en lokalforening i DcH, registreres som medlem i landsforeningen.

Du kan også henvende dig til landsforeningen via foreningens sekretariat:

Danmarks civile Hundeførerforening
Sekretariatet
Forretningsfører Hans Tonsborg
Banevej 9, Hansted
8700 Horsens
Tlf. 75 65 65 37
e-mail sekretariatet@dch-danmark.dk